Kunst ja kunstnikud Tartus 19. sajandil

Tänasele Tartu Ülikooli Raamatukogu kunstikogule pandi alus kaks sajandit tagasi, mil taasrajatud Tartu Ülikoolis loodi 1803. aastal kunstimuuseum. Selle esimene juhataja, innukas kunstisõber ja kogude väsimatu arendaja professor Johann Karl Simon Morgenstern (1770–1852) koondas õppe- ja teadustöö toetamiseks muude kunstivarade kõrvale ka väärtusliku graafikakogu. Sellesse püüti hankida peamiselt nimekate Lääne-Euroopa kunstnike teoseid, baltisaksa kasvav kunstilooming polnud sajandi algupoolel veel eriliseks kogumisobjektiks. Küll leidus aga kohalike kunstnike loomingut K. Morgensterni isiklikus kunstikogus, mis peale tema surma lisandus muuseumikogule. Kunstimuuseumi ümberkorralduste tõttu läksid gravüürid ja joonistused 19. sajandi 2. poolel ülikooli joonistuskooli valdusesse, kus neile lisandus arvukalt õppeotstarbelisi lehti, aga ka näiteks professor M. Rosbergi graafikakogu. Pärast joonistuskooli tegevuse lõppemist 1891. aastal anti selle gravüürid, joonistused ja kunstiraamatud üle raamatukogule. 1870. aastast omas raamatukogu juba professor J. W. Krause joonistuste kogu, siia olid jõudnud mitmed väärtuslikud maalid.

 

Allikas:

https://utlib.ut.ee/ekollekt/bskunst/

 

tagasi Uudiste lehele