09.12.2015

Kunst ja kunstnikud Tartus 19. sajandil

Tänasele Tartu Ülikooli Raamatukogu kunstikogule pandi alus kaks sajandit tagasi, mil taasrajatud Tartu Ülikoolis loodi 1803. aastal kunstimuuseum. Selle esimene juhataja, innukas kunstisõber ja kogude väsimatu arendaja professor Johann Karl Simon Morgenstern (1770-1852) koondas õppe- ja teadustöö toetamiseks muude kunstivarade kõrvale ka väärtusliku graafikakogu. Sellesse püüti hankida peamiselt nimekate Lääne-Euroopa kunstnike teoseid, baltisaksa kasvav kunstilooming polnud sajandi algupoolel veel eriliseks kogumisobjektiks. Küll leidus aga kohalike kunstnike loomingut K. Morgensterni isiklikus kunstikogus, mis peale tema surma lisandus muuseumikogule. Kunstimuuseumi ümberkorralduste tõttu läksid gravüürid ja joonistused 19. sajandi II poolel ülikooli joonistuskooli valdusesse, kus neile lisandus arvukalt õppeotstarbelisi lehti, aga ka näiteks professor M. Rosbergi graafikakogu. Peale joonistuskooli tegevuse lõppemist 1891. aastal anti selle gravüürid, joonistused ja kunstiraamatud üle raamatukogule. 1870. aastast omas raamatukogu juba professor J. W. Krause joonistuste kogu, siia olid jõudnud mitmed väärtuslikud maalid.

Viimase saja aastaga on kunstikogu raamatukogus kasvanud ja laienenud. Seoses suundumusega Eestis trükitu talletamisele, pöörati tähelepanu ka baltisaksa graafika täiendavale kogumisele. 1920. aastate algul loodi Eesti-, Liivi- ja Kuramaal ilmunud ja neid käsitlevaid võõrkeelseid trükiseid koondav Estica-kogu, mille üheks komplekteerimisvaldkonnaks sai kohalike kunstnike poolt loodud trükigraafika. Nüüdseks on teosed trükiste kogust toodud üle kunstikogusse käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonnas.

Kunstikogu suhteliselt marginaalset baltisaksa kunsti osa iseloomustab Tartu-kesksus – kõik 19. sajandi nimekad Tartu kunstnikud on siin oma töödega esindatud, seevastu Tartust väljaspool tegutsenute teoseid on vaid üksikuid. Mitmed kunstnikud olid otseselt seotud ülikooliga – joonistuskooli õpetajad K. A. Senff, A. Hagen, W. Krüger ja nende õpilased. Kogus talletatakse ka ülikooli professorite K. Morgensterni, J. W. Krause, C. Clausi kunstilisi saavutusi, mis iseloomustavad nende ande ja hariduse mitmekülgsust, viljelemaks harrastuskunsti või täitmaks teadusuurimuste illustreerimise ülesannet. Tartu esimestes litograafia- ja ksülograafiakodades valmisid nii üksiklehed, sarjad, albumid kui ka illustratsioonid teadus- ja ilukirjanduslikele väljaannetele. Äratundmisrõõmu pakuvad ajaloolised Tartu linna ja ülikooli hoonete vaated ning 19. sajandil ülikoolis teadust teinud professorite portreed, mis on läbi aegade olnud enimkasutatav pildimaterjal raamatukogu kunstikogust.

Kunst ja kunstnikud Tartus 19. sajandil


Vaata täpsemalt:

http://www.utlib.ee/ekollekt/bskunst/

Tagasi Uudistele