19.05.2016

ETERA tera - Nürnbergi kroonika

Hartmann Schedeli "Liber chronicarum" on oma sisult üleüldine ajalugu alates maailma loomisest kuni autori kaasajani välja. Autor on kasutanud allikatena vanemaid ja kaasaegsemaid tekste ning suures osas on aluseks piiblitekstid. Samas sisaldab see ka mitmete Läänemaailma tähtsamate linnade ajalugusid. Uurijad on välja selgitanud, et umbes 90% tekstist on koostatud erinevate teoloogia-, filosoofia-, humanitaar- ja loodusteaduste alaste tekstide põhjal, 10% kroonikast on aga Schedeli originaallooming.

Kroonika ilmus kõigepealt ladina keeles 12. juulil 1493 Nürnbergis. Kiirelt järgnes sellele tõlge saksa keelde, mis ilmus juba 23. detsembril 1493. See on üks paremini dokumenteeritud ilmumislooga hällitrükis ehk inkunaabel ning üks esimesi trükiseid, milles on õnnestunult ühendatud tekst ja illustratsioonid. Samuti peetakse seda üheks trükitehniliselt silmapaistvaimaks varatrükiseks.

TLÜ Akadeemilise Raamatukogus leiduv ladinakeelne eksemplar paistab silma asjaoluga, et suur osa puulõikes illustratsioone on käsitsi koloreeritud, samuti on lisatud käsikirjalisi punaseid initsiaale. Trükis on kullaga kaunistatud seljaga pruunis nahkköites, mida on restaureeritud. Nürnbergi juhtiva kunstniku Michael Wolgemuti töökojas valmistati 645 puulõiget, mida kasutati 1809 illustratsiooni trükkimiseks. Esialgne tellimus illustratsioonidele pärineb juba aastaist 1487-88.
Vaata täpsemalt:

http://www.etera.ee/zoom/21781/view?page=3&p=separate&view=0,0,4154,6373

Tagasi uudistesse