Privaatsus

E-varamu veebilehe kasutamine on üldiselt võimalik ilma mingeid isikuandmeid avaldamata. Isikuandmete (näiteks nimi, aadress või e-posti aadress) kogumisel tehakse seda alati vabatahtlikkuse alusel, pärast kindla andmekaitseavalduse kinnitamist. Andmekaitseavaldus annab infot selle kohta, miks andmeid kogutakse, milleks kogutud andmeid kasutatakse ning kuidas on võimalik kogutud andmeid vajadusel pärast nimetatud andmete kogumiseks nõusoleku andmist tagasi võtta. Kogutud andmeid ei edastata kolmandatele pooltele ilma selge nõusolekuta seda teha.

E-varamu veebileht kasutab küpsiseid ehk tekstifaile, mis salvestatakse teie arvutisse ning mis võimaldavad teie veebilehe kasutust analüüsida ning teie päringuid kindla sessiooniga siduda. See muudab veebilehe kasutamise lihtsamaks ja mugavamaks. Kui süsteemiga suhtlev arvuti küpsiseid vastu ei võta, ei võimalda süsteem mõningaid funktsioone (näiteks kujunduse või keele valiku meelde jätmine). Sessiooni lõpus, hiljemalt veebilehitseja sulgemisel, need küpsised kustutatakse.

E-varamu kasutab Piwik avatud lähtekoodiga tarkvara, et statistiliselt kasutajate ligipääsu analüüsida ning see tarkvara kasutab küpsiseid ülaltoodud viisil. Küpsise loodud informatsioon teie veebilehe kasutuse kohta salvestatakse teenusepakkuja serveris Eestis. Teie IP-aadress anonüümistatakse pärast andmetöötlust ning enne andmete salvestamist. Te võite küpsiste paigaldamist ennetada vastavate seadistustega oma veebilehitsejas. Sellisel juhul ei pruugi teil aga olla võimalik kõiki selle veebilehe funktsioone täielikult kasutada. Alternatiivina võite meile siin teada anda, et te ei soovi oma E-varamu sessioonide salvestamist. Sellisel juhul salvestame teie arvutisse vastavat infot kandva küpsise. Seni, kuni küpsis on teie arvutis, ei logi me ühtegi teie terminali kaudu E-varamus veedetud sessiooni. Kui kasutate E-varamu veebilehe vaatamiseks mitut seadet (näiteks arvutit ja mobiiltelefoni), peate seda protsessi iga seadme puhul kordama. Eeltoodust olenemata salvestab süsteem iga kord, kui kasutaja liigub E-varamu pakutava veebilehe mõnele leheküljele, või iga failipäringu puhul vastavad andmed logifaili. Need andmed ei ole personaalsed ning seega ei ole võimalik neid andmeid konkreetsete kasutajatega seostada.

Iga andmehulk koosneb järgnevast: Oleme sihilikult loobunud päringut esitava kasutaja IP-aadressi salvestamisest sessiooni lõpus, kuigi see on standardpraktika. See tähendab, et personaalseid kasutajaprofiile ei looda. Salvestatud andmeid kasutatakse ainult statistilistel eesmärkidel (juhul, kui te ei ole seda eelpooltoodud viisil keelanud) ning tehniliste vigade lokaliseerimiseks ja parandamiseks. Salvestatud andmeid ega osa neist ei edastata kolmandate osapooltele.

Siinkohal keelatakse kolmandatel pooltel tungivalt kasutada mistahes kontaktandmeid, mida avalikustatakse jäljendi väljastamise seadusest tuleneva kohustuse osana, selleks, et saata välja reklaami ja turundusmaterjale, mida pole selgesõnaliselt palutud. Käesolevate lehekülgede pakkuja säilitab õiguse võtta kasutusele õiguslikke meetmeid juhtudel, kui saadetakse soovimatut turundusinfot, näiteks rämpsposti.

Andmekaitseavaldus koostööpartneritele

Üks E-varamu peamisi omadusi on see, et see ühendab ühte võrgustikku kõik Eesti kultuuri- ja teaduasutused ning nende digitaalsed ja digitaliseeritud kogud. Selleks, et projekti teie esindatavat asutust kaasata, peate läbima registreerimisprotessi, mille käigus nõutakse isikuandmeid. Järgnev andmekaitset puudutav info selgitab, miks me teie andmeid kogume, mille jaoks me neid kasutame ning kuidas te saate vajadusel juba antud nõusoleku tagasi võtta.

1. Andmete säilitamise ja töötlemise vastavus ja eesmärk

Enda isikuandmete sisestamisega (eesnimi, perekonnanimi, akadeemiline tiitel, ametikirjeldus, e-posti aadress, telefoninumber: vt kultuuri- ja teadusasutuste registreerimise 4. samm) annate meile oma nõusoleku, et neid andmeid võib teie asutuse registreerimise eesmärgil salvestada ja töödelda. Me vajame teie isikuandmeid selleks, et

2. Andmeedastus, küpsised

Teie isikuandmeid võib edastada ainult selleks, et täpsustada küsimusi seoses E-varamu seadistamise või hooldamisega. Vastavalt eelmainitule on andmete saajateks seega ainult need isikud, kes on vastutavad E-varamu koordineerimise, tehnilise arenduse ja toimimise eest. Teie andmeid ei avalikustata ega teha kättesaadavaks kolmandatele pooltele. E-varamu registreerimisprotsess ning selle ekstranet seadistavad küpsiseid selleks, et päringuid sessioonidega siduda. See võimaldab veebilehte lihtsalt ja mugavalt kasutada. Kui seotud arvutid küpsiseid vastu ei võta, ei saa kasutaja olulisi süsteemi funktsioone kasutada. Sessiooni lõpus, hiljemalt veebilehitseja sulgemisel, need küpsised kustutatakse.

3. Andmekaitse

Teie andmetele pääsevad ligi ainult isikud, kes on seotud E-varamu administreerimise ja haldamisega.