Kasutustingumused

E-Varamu portaal on keskseks juurdepääsupunktiks Eesti kultuuri- ja teadusinstitutsioonide erinevatele digitaalsetele teabesüsteemidele ja seob need üksteisega. See võimaldab otsida ja kuvada objekte kultuuri ja teaduse valdkondades reklaamivabas töökeskkonnas, mis on avalik-õiguslike isikute või nende asutuste vastutusalas ja mis tagab autentsed ning usaldusväärsed otsingutulemused. E-Varamu on kultuuriliseks platvormiks ühtviisi nii ekspertidele kui ka asjast huvitatud avalikkusele.

Portaali suhtes kehtivad järgmised kasutustingimused:
  1. E-Varamu ja andmete allikad kaitsevad kõiki autori- ja teisi intellektuaalse omandi õigusi muuhulgas ka avaliku, vabalt ligipääsetava (ja tasuta) digitaalse materjali, tuletatud teose ja metaandmete suhtes, sealhulgas kujunduse, tarkvara ja sisu osas kooskõlas põhimõttega "tasuta – õigused kaitstud".
  2. Üldjuhul tuleb materjali kasutamisel viidata autori nimele, kui see on materjalis näidatud, materjali nimetusele ja avaldamisallikale.
  3. Igasugune digitaalse materjali, tuletatud teoste ja metaandmete kasutamine kommertseesmärkidel on keelatud, välja arvatud juhul, kui see on heaks kiidetud autoriõiguste omaniku poolt. Reeglina E-Varamu ise ei ole autoriõiguste omanikuks, vaid tegutseb vahendajana, võimaldades juurdepääsu digitaalsele materjalile, tuletatud teostele ja metaandmetele, mistõttu õigus igasugust materjali edasiselt kasutada peab olema omandatud vastavalt institutsioonilt, kes nimetatud materjali kättesaadavaks on teinud.
  4. Kui mõne digitaalse materjali, tuletatud teoste või metaandmestiku suhtes on kehtestatud nende sisu kasutamise eritingimused, siis täiendavad need tingimused üldisi tingimusi ja kasutustingimusi.
  5. Materjali kasutamisel on keelatud muuta või eemaldada kasutatava materjali osaks olevat teavet autoriõiguse või kaubamärgi kohta või muud sarnast teavet.
  6. Selle veebilehe üksikutele valdkondadele võivad olla kehtestatud eritingimused. Nendes valdkondades teenuste kasutajaks registreerimisel teavitatakse kasutajaid selgesõnaliselt kohaldatavatest eritingimustest. Sellised eritingimused on nimetatud teenuste kasutamisel ülimuslikud käesolevate kasutustingimuste suhtes.