Resource reproducing, low-wasted and environmentally protecting technologies of development of the Earth interior [8th International Conference : 14-18 September 2009, Tallinn / Department of Mining of Tallinn University of Technology, People's Friendship University of Russia ; editor Ingo Valgma]

Document type:
Tarkvara, Databes
Imprint:
Tallinn : [Tallinna Tehnikaülikooli mäeinstituut], 2009
Language:
inglise (ENG)
Language:
eng
Description:
1 CD-ROM ; 12 cm
ISBN:
9789949430307
Subject headings:
mäendus; mäetööstus; kaevandamine; kaevandamistehnoloogia; loodusvarad; maavarade kasutamine; säästev tehnoloogia; keskkonnamajandus; ressursikorraldus; maapõuekaitse; taaskasutus; konverentsikogumikud; CD-ROMid

File not found

The file cannot be displayed.

Please upgrade your Adobe Flash Player to watch this video

Download the latest player from Adobe

File not found

The file cannot be displayed.

Resource reproducing, low-wasted and environmentally protecting technologies of development of the Earth interior [8th International Conference : 14-18 September 2009, Tallinn / Department of Mining of Tallinn University of Technology, People's Friendship University of Russia ; editor Ingo Valgma]
Related objects
URL:
https://www.e-varamu.ee/item/YAHBTU6FJ5IB5XZUAQ3STTTH2CY6SJNC